storytelling.co.il

מה זה סטוריטלינג (Storytelling)

סטוריטלינג היא שיטה לרתום את הכוח של סיפורים כדי להשפיע על קהל רלוונטי בעולם העסקים.  בדרך כלל סטוריטלינג מבקש להשתמש בסיפורים ככלי לשכנע קונים לרכוש מוצר, או להלהיב עובדים בארגון סביב חזון משותף.

עיצוב סיפורים שעובדים

אני מתייחס לסטוריטלינג בהקשר רחב יותר: סיפורים הם הדרך שלך – היזם או המנהל, להתחבר לקהל הנחוץ להצלחתך.  לגישתי סטוריטלינג היא שיטה הרואה באופן שבו אנחנו מתקשרים 'סיפור'. מטרתי לסייע ליזמים ומנהלים לנסח את הסיפור שלהם באופן הטוב ביותר. אני מאמין שסיפור מוצלח מסייע לא רק לגייס שותפים מתאימים הנחוצים להצלחת המיזם, אלא גם מסייע ליזם והמנהל עצמם לקבל החלטות במגוון דילמות המוצבות לפתחו בניהול היום-יומי.

אני שואב את הידע שלי לא רק מתחום הסטוריטלינג אלא גם ממגוון רב של מסורות מחקר ומושגים שעניינם להבנות סיפור: מהאקדמיה (אנתרופולוגיה, מחקר פרשני-נראטיבי, מיתוסים במחקר ניאו-מוסדי…) ומעולם היזמות (Elevator Pitch, משימת הארגון…).

צרו קשר ואסייע לכם להתחבר לקהל הנחוץ לכם כדי להצליח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *